CÁC LOẠI HÌNH ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI HIỆN HÀNH VÀ CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN MỘT DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

các dự án điện mặt trời hiện hành
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

1. CÁC LOẠI HÌNH ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI HIỆN HÀNH

Có 2 mô hình kinh doanh chính là mô hình tự sở hữu (SOM) và mô hình sở hữu bên thứ 3 (TOM).

Trong mô hình tự sở hữu, hệ thống ĐMTAM được đầu tư, sở hữu và vận hành bởi chủ cơ sở. Điện tạo ra thường được tự dùng, điện dư bán lại cho cơ sở mua điện địa phương hoặc đơn vị mua điện khác.

hợp đồng EPC

Mô hình tự sở hữu (SOM)

Với mô hình sở hữu của bên thứ ba (TOM), hệ thống điện mặt trời được tài trợ, sở hữu và vận hành hoàn toàn bởi bên thứ ba. Tại Việt Nam cho phép thực hiện 3 loại hợp đồng với bên thứ 3 là : hợp đồng cho thuê hệ thống điện mặt trời, hợp đồng cho thuê mái nhà hoặc hợp đồng mua bán điện tư nhân.

Mô hình sở hữu bên thứ 3 (TOM)

Ưu điểm của mô hình TOM là chủ cơ sở không đầu tư vào hệ thống ĐMT và có thể mua được điện với giá thấp hơn giá bán lẻ trên thị trường, và chủ cơ sở không có hoặc có ít trách nhiệm trong việc vận hành và bảo trì hệ thống.

2. CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ VÒNG ĐỜI CỦA MỘT DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI

Bước 1 – Chuẩn bị: Trong giai đoạn này, tất cả các nghiên cứu cần thiết được tiến hành nhằm đánh giá tính khả thi của một dự án và các thỏa thuận trước giữa những bên có liên quan chính trong dự án.

Bước 2 – Lập kế hoạch và Xây dựng: Trong giai đoạn này dự án sẽ được thiết kế, các thỏa thuận giữa những bên có liên quan chính được ký kết, tài chính được phê duyệt và các công tác xây dựng/lắp đặt được tiến hành đến khi được thử nghiệm thành công.

Bước 3 – Vận hành và bảo trì (O&M): Trong giai đoạn này, dự án được đưa vào vận hành và bảo trì, phát điện và tạo doanh thu trong suốt vòng đời dự án.

Bước 4 – Dừng vận hành: Trong giai đoạn này, dự án sẽ dừng hoạt động (thường sau khi hết tuổi thọ của công nghệ) ngừng chạy máy, tháo dỡ và loại bỏ các phần không còn sử dụng được một cách hợp lý.

Chi tiết các bước trong quá trình phát triển một dự án điện mặt trời.

Nguồn : Investing in rooftop solar systems in Vietnam – GIZ

Scroll to Top