Tăng giá điện từ 20/3

Chính thức tăng giá điện 8,36% từ ngày 20-3

Đây là quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Với quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện tăng thêm 8,36%, giá bán lẻ điện bình quân đã được chính thức điều chỉnh tăng lên 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT).

Đồng thời, Bộ Công thương cũng ban hành bảng giá bán điện cho các nhóm khách hàng.Trong đó đáng chú ý, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia làm 6 bậc, theo cách tính lũy tiến với mức giá như sau:

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 là 1.678 đồng/kWh (giá cũ là 1.549 đồng/kWh);

Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 là 1.734 đồng/kWh (giá cũ là 1.600 đồng/kWh);

Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 là 2.014 đồng/kWh (giá cũ là 1.858 đồng/kWh);

Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 là 2.536 đồng/kWh (giá cũ là 2.340 đồng/kWh);

Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 là 2.834 đồng/kWh (giá cũ là 2.615 đồng/kWh);

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên là 2.927 đồng/kWh (giá cũ là 2.701 đồng/kWh).

Giá bán lẻ điện bình quân đã có 9 lần tăng trong 2009 – 2018, có lần tăng tới hơn 15%

Theo đại diện Cục Điều tiết điện lực, hiện một số yếu tố đầu vào để sản xuất điện đã tăng giá, ví như giá than tăng 2,6-2,7% khiến chi phí phát điện tăng thêm trên 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong phương án giá điện năm 2019 cũng đưa vào tính toán các chi phí nhiên liệu được Chính phủ phê duyệt cho phép điều chỉnh đồng bộ khi điều chỉnh giá điện như: Giá than nội địa bán cho sản xuất điện điều chỉnh bước 2, than của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tăng thêm 3,77%, Than Đông Bắc tăng 5%… Khi đó, chi phí mua điện tăng thêm khoảng 2.230 tỷ đồng.

Cũng từ ngày 20/3, toàn bộ khí bán cho các nhà máy điện trong bao tiêu và trên bao tiêu thực hiện theo giá thị trường. Khi đó, chi phí mua điện tăng thêm khoảng 5.852 tỷ đồng./.

Như vậy, hầu hết các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh điện đều tăng, tạo áp lực lên giá bán lẻ điện.

 

— Trích theo Thời báo tài chính Việt Nam ngày 20/03/2019 —

 

Related Post