TIỀM NĂNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI Ở VIỆT NAM VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐIỆN MẶT TRỜI

tiềm năng dmtam
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

1. TIỀM NĂNG CỦA ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI Ở VIỆT NAM.

Việt Nam là một nước có tiềm năng lớn để phát triển các hệ thống điện mặt trời áp mái, với mức bức xạ mặt trời trung bình tại hầu hết các tỉnh Nam và Nam Trung Bộ là 4-5 kWh/kWp một ngày.

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia dự kiến tăng trưởng về nhu cầu sử dụng điện của cả nước là 8-9% cho giai đoạn 2021 – 2025, và 6-8% cho giai đoạn 2026-2030. Điều này có nghĩa là hàng ngàn MW công suất điện mỗi năm phải được tạo ra và nối lưới để phục vụ nhu cầu sử dụng điện đang tăng trưởng nhanh chóng này.

Nhu cầu về ĐMTAM (Điện mặt trời áp mái)  ngày càng tăng có thể giải thích bằng hai lý do sau: công nghệ điện mặt trời ngày càng có chi phí thấp và chi phí đầu tư cho các hệ thống ĐMTAM đang tiếp tục giảm dần. Trong vòng 10 năm qua, chi phí của các mô-đun điện mặt trời (tấm pin năng lượng mặt trời), yếu tố chính trong hệ thống điện mặt trời đã giảm hơn 80% và được kỳ vọng sẽ còn giảm nhiều hơn.

Hiện nay hệ thống ĐMTAM đã hoàn toàn có thể thương mại hóa và trở thành một giải pháp kinh doanh phổ biến đối với các khách hàng công nghiệp, thương mại và hộ gia đình.

2. CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐIỆN MẶT TRỜI Ở VIỆT NAM

Hiện tại, giá FiT (feed-in-tariff) áp dụng cho hệ thống ĐMTAM tại Việt Nam có giá trị vào khoảng 1.943 VNĐ/kWh (8.38 cents),  mức giá FiT2 này áp dụng cho các dự án ĐMTAM lắp đặt và nối lưới trước ngày 31/12/2020 và có hiệu lực 20 năm.

 Theo luật định, hệ thống ĐMTAM phải thỏa mãn các tiêu chí như công suất không lớn hơn 1 MW, điện áp đấu nối nhỏ hơn 35 kV, các tấm pin mặt trời có hiệu suất lớn hơn 16%, và phải được lắp đặt trên công trình xây dựng hiện hữu (không lắp trên mặt đất).

Điện năng tạo ra từ hệ thống điện mặt trời áp mái có thể sử dụng để bán điện cho đơn vị tư nhân (thay cho EVN) bằng hợp đồng mua bán điện tư nhân.

Bên cạnh các lợi ích tài chính đến từ giá mua điện hấp dẫn, năng lượng tái tạo (như điện năng lượng mặt trời) còn nhận được nhiều chính sách ưu đãi về thuế tại Việt Nam, ví dụ như ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Năm thứ 1-4: thuế DNTN 0%

Năm thứ 4-13: Thuế DNTN 5%

Năm thứ 14-15: Thuể DNTN  10%

Năm thứ 16 trở đi: Thuế DNTN 20%

http://vepg.vn/wp-content/uploads/2019/05/C%C3%B4ng_v%C4%83n_1534_BTC-CST_VN.pdf

Nguồn: Investing in rooftop solar systems in Vietnam – GIZ

Scroll to Top