Tổ hợp cao ốc văn phòng Etown

Địa điểm: Tân Bình, TP.HCM
Khởi công: 06/2019
Công suất hệ thống: 700 kWp
Thương hiệu tấm pin mặt trời: Jinko
Thương hiệu Inverter: SMA
Lượng giảm phát thải CO2: 1022 tấn/năm
Nhà thầu EPC: Công ty TNHH Sản xuất & Dịch vụ REEPRO
Nhà thầu O&M: Công ty TNHH Sản xuất & Dịch vụ REEPRO