Dự án

Dự án điện mặt trời áp mái SHOWROOM – ĐẮK LẮK
Dự án điện mặt trời áp mái ở Đắk Lắk

Địa điểm dự án điện mặt trời

BUÔN MÊ THUỘT - ĐẮK LẮK

Công suất dự án

373 kWp

Số lượng tấm pin mặt trời

1008 x 370 Wp

Số lượng biến tần

7 x 50 kW

Scroll to Top