Dự án

Dự án điện mặt trời áp mái TỔ HỢP CAO ỐC VĂN PHÒNG ETOWN
Dự án điện mặt trời áp mái tổ hợp cao ốc văn phòng - etown

Địa điểm dự án điện mặt trời

TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Công suất dự án

6054 kWp

Số lượng tấm pin mặt trời

11016 x 390 Wp | 4752 x 370 Wp

Số lượng biến tần

71 x 75 kW | 6 x 25 kW

Scroll to Top