Dự án

Dự án điện mặt trời áp mái NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN – ĐỒNG NAI
Dự án điện mặt trời áp mái nhà máy sản xuất sơn đồng nai

Địa điểm dự án điện mặt trời

NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

Công suất dự án

927 kWp

Số lượng tấm pin mặt trời

2376 x 390 Wp

Số lượng biến tần

11 x 75 kW

Scroll to Top