Dự án

Dự án điện mặt trời áp mái NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY – LONG AN
Dự án điện mặt trời áp mái NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY - LONG AN

Địa điểm dự án điện mặt trời

BẾN LỨC - LONG AN

Công suất dự án

1922 kWp

Số lượng tấm pin mặt trời

4230 x 445 Wp

Số lượng biến tần

15 x 110 kW

Scroll to Top