Dự án

Dự án điện mặt trời áp mái NHÀ MÁY NƯỚC – TP. HỒ CHÍ MINH
Dự án điện mặt trời áp mái NHÀ MÁY NƯỚC - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa điểm dự án điện mặt trời

HÓC MÔN - TP. HỒ CHÍ MINH

Công suất dự án

1140 kWp

Số lượng tấm pin mặt trời

2592 x 440 Wp

Số lượng biến tần

9 x 110 kW

Scroll to Top