Dự án

Dư án điện mặt trời áp mái KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN ĐẠO – LONG AN
Dự án điện mặt trời áp mái khu công nghiệp thuận đạo - long an

Địa điểm dự án điện mặt trời

BẾN LỨC - LONG AN

Công suất dự án

997 kWp

Số lượng tấm pin mặt trời

2556 x 390 Wp

Số lượng biến tần

13 x 75 kW

Scroll to Top