Dự án

Dự án điện mặt trời áp mái KHO NGOẠI QUAN – ĐỒNG NAI
Dự án điện mặt trời áp mái kho ngoại quan đồng nai

Địa điểm dự án điện mặt trời

BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Công suất dự án

4806 kWp

Số lượng tấm pin mặt trời

10800 x 445 Wp

Số lượng biến tần

40 x 100 kW

Scroll to Top