Dự án

Dự án điện mặt trời áp mái NHÀ MÁY NƯỚC – THỦ ĐỨC
Dự án điện mặt trời áp mái nhà máy nước - thủ đức

Địa điểm dự án điện mặt trời

THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Công suất dự án

879 kWp

Số lượng tấm pin mặt trời

2376 x 370 Wp

Số lượng biến tần

11 x 75 kW

Scroll to Top